O NAS

Witamy na stronach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej

Drogi internauto serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasobami naszej strony internetowej. Znajdziesz na niej wiele ciekawych informacji na temat statutowej działalności, jak również Gminy Daleszyce, jej historii oraz bieżących wydarzeń.

O nas

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, to lokalne stowarzyszenie działające na terenie gminy Daleszyce i skupiające dużą grupę ludzi, których łączy chęć wspólnego działania społecznego, dobrej zabawy i pomocy innym. Członkami TPZD są nauczyciele, samorządowcy, emeryci, pracownicy różnych instytucji oraz młodzież. Nasze działania koncentrują się na realizacji programów poprawiających jakość życia i nauki, spędzania wolnego czasu, przygotowywania imprez kulturalnych, sportowych, inspirowania integracji międzypokoleniowej oraz pomocy materialnej. Jeżeli takie działania Ci odpowiadają, możesz do na dołączyć.

Działalność

TPZD od początku swojej działalności ukierunkowało swoje działania na realizację licznych imprez i programów edukacyjnych, kulturalnych, integrujących wszystkie pokolenia oraz podkreślających bogactwo i walory przyrodnicze Gminy Daleszyce. Nasze działanie ukierunkowane są również na odkrywanie historii Ziemi Daleszyckiej i jej popularyzację. Współpracujemy ze środowiskiem kombatantów i regionalistów czerpiąc z bogatej wiedzy i doświadczenia ludzi, którzy od wielu lat oddają swój czas i serce dla działalności społecznej. Nie obce nam są działania o charakterze pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących. Jesteśmy współwydawcą lokalnej gazety "Głos Daleszyc" oraz wydawcą BIT. 

Posted on 8 February, 2015 by Admin